Kymen viiri rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 17.11.2021

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kymen Viiri Oy
Virtakatu 6, 18100 Heinola
+358 50 347 1162, irma.peltola@kymenviiri.fi
Y-tunnus: 2506126-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

irma Peltola
Virtakatu 6, 18100 Heinola
+358 50 347 1162, irma.peltola@kymenviiri.fi

Henkilörekisterin nimi

Kymen Viiri verkkokauppa asiakas- ja tilausrekisteri

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Katuosoite, postinumero, postitoimipaikka tarvittaessa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  1. Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  2. Asiakassuhteen hoitamiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Evästeet

Sivustolla käytetään vain välttämättömiä evästeitä. Näitä tarvitaan sivuston toiminnan varmistamiseen. Emme käytä sivustolla esimerkiksi Googlen analytiikkapalveluita, tai muitakaan työkaluja joilla kerättäisiin henkilökohtaista dataa.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Kymen Viiri 2021 © Kaikki oikeudet pidätetään